Waarom veranderen zo moeilijk lukt !

Waarom veranderen zo moeilijk lukt !

9 blinde vlekken die verandering belemmeren

In zijn boek “Je ziet het niet vanzelf”, geeft Marc Dortu aan dat veel veranderingstrajecten mislukken omdat we onvoldoende stilstaan bij de grote rol van ons onbewuste in het proces.

Marc Dortu spreekt van 9 blinde vlekken die belemmerend werken bij het maken van die krachtige verbinding.
 

Als je stilstaat bij het feit dat zelf veranderen al zo moeilijk is ( neem het voorbeeld van het stoppen met roken) hoe extra moeilijk wordt het dan niet als je anderen moet aanzetten tot duurzame verandering.  Mensen willen doorgaans wel veranderen, maar niet veranderd worden.

In een veranderingstraject houdt de leiding zich vooral bezig met het denken ( de mentale creatie) en de medewerkers met het doen (de fysieke creatie). Tussen de twee vormen van creatie is er een sterke verbinding nodig die aan 4 cruciale voorwaarden moet voldoen:

·        Een gemeenschappelijke basis

Wil de veranderbeweging een consistente lijn tonen, dan moet de nieuwe visie, beelden, taal, principes en interpretaties door iedereen gelijk uitgelegd , beleefd en geïnterpreteerd worden.

·        Een goede aansluiting in de lijn

Doelen, ambities en prioriteiten van de directeur moeten overeenkomen met die van de managers, die op hun beurt met die van de supervisors moeten overeenkomen, enzovoort.
Er is nood aan  integrale afstemming.

·        Een goede balans tussen top-down en bottom-up

Medewerkers willen best meedenken en meewerken aan een koerswijziging, maar willen echt gehoord worden over hun zorgen en voorwaarden.

·        De verandering op de agenda houden

Wanneer de aandacht van de leiding verslapt of te snel naar nieuwe zaken uitgaat, is het voor medewerkers niet langer duidelijk of de verandering nog belangrijk is. Om stelselmatige verbetering te oogsten, moet je stelselmatige aandacht zaaien.

Werken aan een goede verbinding is een lastige opgave omdat we ons niet altijd bewust zijn van ons gedrag en het effect dat dat op anderen heeft.

Marc Dortu spreekt van 9 blinde vlekken die belemmerend werken bij het maken van die krachtige verbinding.  Hij formuleert ook vragen om blinde vlekken bij jezelf te ontdekken:

1.Je kunt de natuur niet dwingen

Water stroomt van boven naar beneden en zoekt een natuurlijke bedding.  Het laat zich daarin niet dwingen. Toets dus in welke mate de verandering een aanslag is op de natuur van de betrokken medewerkers. Zet competenties in de richting in waar je naartoe wilt en laat mensen tot hun recht komen in gedrag dat bij ze past.

2.Visualiseer je verhaal

Een beeld zegt meer dan duizend woorden.  Maak een tekening van je droom en ambities.
60% van de mensen is immers visueel en slechts 30% is  auditief ingesteld. Communiceer met beelden en tekeningen die je gedachten ordenen en concretiseren.

3.Neem jezelf niet teveel au sérieux

Als je iets zo graag wilt, kan het dat je blind of ongevoelig wordt voor suggesties of kritiek van anderen.  Zorg dat houvast niet overslaat in starheid.  Blijf jezelf relativeren en gevoel hebben voor humor. Het is een teken van persoonlijk meesterschap als je jezelf of je opvattingen ter discussie durft te stellen.

4.Hoe meer je vindt, hoe minder je luistert

Mensen willen pas naar jou luisteren als jij ook aandachtig en empathisch naar hen luistert. Het komt echter regelmatig voor dat luisteraars de spreektijd van de ander uitsluitend gebruiken om na te denken over wat ze zelf willen zeggen.

5.Ontmoet mensen waar zij zijn

Wij zien mensen zoals wij zijn en niet zoals zij zijn.  We projecteren onze eigen drijfveren op anderen en veronderstellen dat hun behoeften, verlangens en aversies hetzelfde zijn als die van onszelf. Bespreek via Spiral dynamics  de voorkeur en aversie voor drijfveren.

6.Niets is vanzelfsprekend

Managers vormen zich een beeld van de aard, de wijze en het tempo van het veranderingstraject.  Ze vormen zich zelfs een beeld van de manier waarop medewerkers zullen reageren en hoe ze zich gedurende het traject zullen gedragen. Hier schuilt gevaar voor het trekken van verkeerde conclusies. Hou een open mind !

7.Geef alles de aandacht die het nodig heeft

Als manager moet je bezig zijn met de toekomst.  Daar ligt echter een valkuil. De feitelijke verandering begint pas bij de implementatie en dan is aandacht zeer hard nodig. Moffel geen operationele onderwerpen weg voor later, werk de klus af want anders komen ze terug met een saus van teleurstelling omwille van loze beloftes die het vertrouwen in je doen dalen.

8.Reken mensen af op wat ze goed doen

Een van onze onhebbelijkheden is onze focus op het ontbrekende.  We nemen ons wel voor om onze aandacht op het halfvolle deel van het glas te richten, maar onwillekeurig valt ons oog toch vooral op het lege stuk bovenin. Zo is het ook als het om prestaties van anderen gaat. Heb dus aandacht voor dingen die goed gaan !

9.Het draait allemaal om balans

Het optimum ligt in de regel tussen twee uitersten in.  Denk niet te snel in termen van ‘of/of , maar zoek het ‘en/en’ of het win-win scenario. Liever een consistente koers van doorbouwen en ontwikkelen, dan telkens weer een nieuwe koers te bepalen omdat de vorige niet meer helemaal voldoet. Het gaat dus om balans.

 

Het boek is een echter aanrader voor wie beter wil slagen in succesvol veranderen.  Concepten worden geïllustreerd met knappe tekeningen en beklijvende voorbeelden. Een boek om meermaals ter hand te nemen en de opgedane kennis te delen! 

 

Marc Dortu – “Je ziet het niet vanzelf “ – Van Duuren Management – ISBN : 978-90-8965-146-4