5 tips om digitale marketing in een KMO te starten en vooral vol te houden

5 tips om digitale marketing in een KMO te starten en vooral vol te houden

In het huidig social media tijdperk is de term ‘digitale marketing’ of ‘online marketing’ niet meer weg te branden. Ieder bedrijf komt er mee in aanraking of doet heel veel inspanningen om deze ‘digitale communicatie sneltrein’ niet te missen. Wordt digitale marketing uiteindelijk dan toch opnieuw een voorbijgaande hype of loont het toch wel de moeite voor uw bedrijf om hieraan toch de nodige aandacht te geven? En als u dan op deze ‘sneltrein’ stapt, hoe kunt u ervoor zorgen dat u deze inspanningen volhoudt? U weet natuurlijk als geen ander dat succes ligt in de volharding. We geven u graag enkele tips om alvast goed voorbereid hieraan te beginnen of ‘door te starten’ 
 
Tip1: Digitale marketing past in een digitale strategie
 
Net zoals u voor uw onderneming een duidelijke strategie belangrijk vindt, zo ook kunt u pas efficiënt aan digitale marketing doen indien u ook hiervoor een strategisch plan heeft uitgetekend. Het is uiterst belangrijk om u op voorhand af te vragen welke objectieven u met digitale marketing wilt bereiken. Is het de bedoeling om digitale marketing in te zetten om uw merkpositie bij uw bestaande klanten verder uit te bouwen? Of wilt u net via digitale marketing campagnes compleet nieuwe doelgroepen voor uw bedrijf winnen? Alleen al een dergelijke keuze kan de inzet en de impact van digitale marketing aanzienlijk wijzigen. Durf dus de tijd te nemen om de digitale strategie met alle stakeholders binnen uw bedrijf uit te tekenen en door te praten. De visie, expertise en mening van een externe partij kan hierin eveneens verrijkend zijn voor uw bedrijf.
 
Tip 2: Maak keuzes in welke digitale kanalen voor uw bedrijf werken
 
Als u de beslissing heeft genomen om werk te maken te maken van digitale marketing voor uw bedrijf, komt u snel tot de vaststelling dat het aanbod aan mogelijke communicatiekanalen enorm is. Welke kanalen wilt u voor uw bedrijf kiezen? Op welke basis maakt u deze keuze? Kiest u bijvoorbeeld voor een bepaald digitaal medium ‘omdat iedereen dat blijkbaar heeft’? Een goed uitgangspunt is om ook op dit gebied gematigd van start te gaan. Kies een beperkt aantal kanalen die voor uw onderneming zinvol zijn en zorg er in eerste instantie voor dat u in staat bent met een goede regelmaat vers nieuws naar deze kanalen te brengen. Welke kanalen precies voor uw bedrijf het belangrijkst zijn, hangt van een aantal factoren af. Hieronder geven wij enkele afwegingen: 
  • Bent u een B2B, B2B2C of B2C bedrijf?
  • Welke kanalen gebruiken uw klanten?
  • Via welk kanaal kunt het best uw (marketing)objectieven bereiken? Welk kanaal biedt u het grootste bereik naar uw beoogde doelgroep?
  • Wat wilt u juist communiceren naar uw doelgroep of welke informatie wilt u delen met uw klanten?
 
Tip 3: zorg voor relevante inhoud in uw digitale communicatie
 
Ieder bedrijf dat in de digitale marketingwereld actief is, doet dit met het objectief om haar merknaam te versterken of om klantentrouw te winnen of om nieuwe markten te verkennen. In elk van deze gevallen zult u pas echt de aandacht van deze groepen krijgen als u voor hen nuttige, bruikbare informatie kunt publiceren via de digitale kanalen die zij gebruiken. Zoals hiervoor reeds aangehaald, komt het er dus niet enkel op neer om het juiste kanaal te kiezen; maar is het nog belangrijker om via deze kanalen inhoudelijk sterke content met uw lezerspubliek te delen. Uiteindelijk zal de kwaliteit van uw communicatie het succes van uw digitale marketing projecten op lange termijn bepalen. Probeer dus vooral ook op inhoud van uw communicatie te werken, naast het regelmatig aanwezig zijn op de door u gekozen kanalen.
 
Tip 4: maak een realistische publicatiekalender op
 
U zou, na het lezen van de vorige tips, misschien het gevoel kunnen krijgen dat digitale marketing wel veelbelovend kan zijn voor uw bedrijf maar dat u eigenlijk wel bezorgd bent of u al deze bijkomende marketinginspanningen er nog wel bij kunt nemen. Ook hier geldt de wetenschap dat een goede planning al de helft van het succes met zich meebrengt. Om een zinvolle digitale communicatie met uw doelgroepen te voeren, is het zeker aangewezen om vooraf werk te maken van een goed plan. Wij noemen het graag: ‘de bedrijfsredactiekalender’. Het komt erop neer dat u voor uw digitale marketing een overzicht maakt van de onderwerpen die u tijdens de komende periode wilt communiceren. U kunt starten met een jaarkalender, waarbij u eerst de hoofdthema’s uitzet. Zo behoudt u overzicht van de gekozen thema’s en krijgt u inzicht op eventueel versterkende wisselwerkingen tussen thema’s. Nadien gaat u aan de slag met een maandplanning waarbij u voor de gekozen thema’s waarbij u de gewenste communicatie activiteiten per gekozen digitaal kanaal inplant. Zo krijgt u een overzicht over de taken die per week of zelfs per dag dienen uitgevoerd te worden om de ruimere communicatiedoelstellingen uit uw jaarplan te bereiken.
 
Tip 5: Registreer zoveel mogelijk en gebruik deze informatie actief
 
Het grote voordeel van digitale marketing bestaat erin dat heel veel (eigenlijk alle) acties en reacties meetbaar worden. Nog nooit beschikten marketeers over zoveel gegevens dan in dit digitale marketingtijdperk. Maar tegelijkertijd stellen we vast dat deze stortvloed aan gegevens niet automatisch tot betere informatie of in zichten leidt. Soms verdrinken bedrijven figuurlijk in de tsunami van data. Nochtans kan deze data uw onderneming wel degelijk vooruit helpen op voorwaarde dat u erin slaagt om deze gegevensstroom op een efficiënte manier te capteren en te verwerken. De talloze datastromen die de digitale communicatiekanalen opleveren moet u in eerste instantie kunnen relateren aan de klantinformatie, die reeds in het bedrijf aanwezig is. Heel vaak wordt hiervoor een goed ingericht CRM-systeem gebruikt. Maar enkel een goed geïnstalleerde CRM-software is hierbij geen garantie op succes. Ook hier komt het erop aan om vooreerst uw klantenprocessen goed gedefinieerd te hebben, de voor u relevante meetwaarden bepaald te hebben en een duidelijk objectief bepaald te hebben hoe u uw klantenportefeuille wilt zien evolueren. Pas wanneer u de invloed van uw digitale marketing activiteiten op uw klantenrelaties goed in kaart kunt brengen, zult u de echte ‘Return on (digital) Marketing Investments’ kunnen afleiden en kunnen afwegen tegenover uw strategische doelen.